Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 14 juli 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 14 juli 2020:

B20-112 Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2021

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2021 met kenmerk BR/REG- 21140 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Rapportage Beschikbaarheid van (medische) vervolgopleidingen SBOH Kostenonderzoek 2015-2018 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit akkoord te zijn met het feit dat de vooropleiding heelkunde bij de opleiding cardio-thoracale chirurgie in 2019 en 2020 in aanmerking is gekomen voor de beschikbaarheidbijdrage omdat die ten onrechte te vroeg verwijderd was uit de beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2019 en 2020.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B20-113 Beleidsregelpakket ten behoeve van de beschikbaarheidbijdragen zorgfuncties van het subsidiejaar 2020 en 2021

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag met kenmerk BR/REG-21146 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa met kenmerk BR/REG-21141 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag met kenmerk BR/REG-20154a vast te stellen.

B20-114 Beleidsregel SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20158b)

De Raad van bestuur besluit de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus met kenmerk BR/REG-20158b vast te stellen.

B20-115 Zorgprestatiemodel GGZ & FZ

De Raad van Bestuur besluit de brief Uitwerking zorgprestatiemodel ggz en fz inclusief bijlagen vast te stellen en te verzenden aan het ministerie van VWS.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B20-116 Hotspotlijst NZa

De Raad van Bestuur besluit de hotspotlijst toe te voegen aan de vigerende selectielijst.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

De Raad van Bestuur machtigt Mark de Rijter om de hotspotlijst met begeleidende mail te versturen aan het Nationaal Archief.

Naar boven