Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 30 juni 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 30 juni 2020:

B20-096 Ondertekening addendum behorend bij eerder getekend convenant Data Traineeschip in samenwerking met AFM en ACM

De Raad van Bestuur besluit het Addendum bij het Convenant data science traineeprogramma

tussen ACM, AFM en NZa vast te stellen en te ondertekenen.

B20-097 Beleidsregel kortdurende zorg 2021

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen met kenmerk BR/REG-21100 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021 met kenmerk BR/REG-21130 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit Beleidsregel proeftuin kortdurende zorg met kenmerk BR/REG-21138 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling proeftuin kortdurende zorg met kenmerk NR/REG-2117 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen met kenmerk NR/REG-2101 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021 met kenmerk NR/REG-2109 vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B20-098 Wlz Regelgeving 2020 – 2021

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2020 met kenmerk BR/REG-20116a vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel budgettair kader Wlz 2020 met kenmerk BR/REG-20126d vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2021 met kenmerk BR/REG-21108 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel BRMO-uitbraak met kenmerk BR/REG-21109 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel budgettair kader Wlz 2021 met kenmerk BR/REG-21110 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg met kenmerk BR/REG-21112 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel overige kosten Wlz 2021 met kenmerk BR/REG-21113 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatie-beschrijving en tarief verkeerde bed Wlz 2021 met kenmerk BR/REG-21114 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatie-beschrijving en tarief zzp-meerzorg Wlz met kenmerk BR/REG-21115 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarieven advies crisis- en ondersteuningsteam (COT) 2021 met kenmerk BR/REG-21116 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatie-beschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2021 met kenmerk BR/REG-21117 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2021 met kenmerk BR/REG-21118 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling monitoring beschikkingen

persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen

2020 met kenmerk NR/REG-2030a vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021 met kenmerk NR/REG-2104 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2021 met kenmerk NR/REG-2105 vast te stellen.

De Raad van Bestuur mandateert de directeur Regulering om bijlage 1 bij de beleidsregels budgettair kader 2020 en 2021 (de verdeling van het budgettair kader over zorgkantoorregio's, inclusief de verdeling van de kwaliteitsbudgetten over de zorgkantoorregio's) maandelijks vast te stellen.

De Raad van Bestuur mandateert de directeur Regulering om in bijlage 2 bij de Beleidsregel budgettair kader 2021 (Technische bijlage verdeelmodel) technische wijzigingen vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B20-099 Vaststelling regelgeving huisartsenzorg 2021

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel huisartsendienstenstructuur met kenmerk BR/REG-21122 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek met kenmerk BR/REG-21129 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2021 met kenmerk BR/REG-21131 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2021 met kenmerk BR/REG-21132 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel huisartsenzorg en

multidisciplinaire zorg 2021 met kenmerk BR/REG-21144 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling macrobeheersinstrument

huisartsenzorg 2021 met kenmerk NR/REG-2110 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2021 met kenmerk NR/REG-2111 vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B20-100 Regelgeving verpleging en verzorging 2021

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021 kenmerk BR/REG-21136 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging met kenmerk BR/REG-21120 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 20202021 met kenmerk NR/REG-2115 vast te stellen.

B20-101 Beleidsregel SARS-CoV-2 Virus (BR/Reg – 20158a)

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus met kenmerk BR/REG-20158a vast te stellen.

De Raad van Bestuur mandateert de voorzitter om te besluiten over eventuele wijzigingen in bovenstaande regelgeving naar aanleiding van afhandeling van de brief van Gehandicaptenzorg Nederland.

B20-102 Werkafspraken NZa-VWS in het kader van risico's op de zorgplicht bij signalen van discontinuïteit van zorg

De Raad van Bestuur besluit de Werkafspraken NZa-VWS in het kader van risico's op de zorgplicht bij signalen van discontinuïteit van zorg vast te stellen en te ondertekenen.

B20-106 Vaststelling regelgeving mondzorg 2021

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel tandheelkundige zorg met kenmerk BR/REG-21125 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel orthodontische zorg met kenmerk BR/REG-21126 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer met kenmerk BR/REG-21127 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen met kenmerk BR/REG-21145 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling mondzorg met kenmerk BR/REG-2108 vast te stellen.

Naar boven