Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 28 april 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 28 april 2020:

B20-068 Regeling structurele aanlevering gegevens Zvw en WLZ 2020

De Raad van Bestuur besluit akkoord te gaan met de door Zorginstituut Nederland voorgelegde Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2020 en besluit het Zorginstituut Nederland hierover te informeren.

Naar boven