Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 14 april 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 14 april 2020:

B20-057 Uitstel indientermijn verantwoording 2019

De Raad van Bestuur besluit om in afwijking op de Beleidsregel uniform kader beschikbaarheidbijdrage met kenmerk BR/REG-19154 en de Beleidsregel beschikbaarheid-bijdrage op aanvraag met kenmerk BR/REG-19162b de uiterste indiendatum van de verantwoording ten behoeve van het vaststellen van de beschikbaarheidbijdrage 2019 met 1 maand uit te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om in afwijking op de Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2019 met kenmerk BR/REG-19153a de uiterste indiendatum van de nacalculatie 2019 met 1 maand uit te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om in afwijking op de Beleidsregel huisartsendienstenstructuur BR/REG-19138 de uiterste indiendatum van de nacalculatie 2019 met 3 maanden uit te stellen.

B20-059 Brief verkenning facultatieve presentatie MSZ

De Raad van Bestuur besluit de brief verkenning facultatieve prestatie medisch specialistische zorg vast te stellen ter verzending aan het ministerie van VWS.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven