Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 3 maart 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 3 maart 2020:

B20-028 Concept Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019 en Concept Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2019

De Raad van Bestuur besluit, voor de onderdelen waarop de NZa toezicht houdt en onder voorbehoud dat VWS de overige onderdelen vaststelt, het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit, voor de onderdelen waarop de NZa toezicht houdt en onder voorbehoud dat VWS de overige onderdelen vaststelt, het Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2019 vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B20-029 Vaststellen NR Uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerders (NR/TH-016)

De Raad van Bestuur besluit de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder met kenmerk TH/NR-018 vast te stellen.

B20-031 Vaststellen beleidsregel controle kwaliteitskader voor Wlz-uitvoerders

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel controle kwaliteitskader verpleeghuiszorg door Wlz-uitvoerders met kenmerk TH/BR-026 vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven