Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 25 februari 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 25 februari 2020:

B20-026 Advies bekostiging van kennis en zorg voor laag volume hoog complexe doelgroepen in de Wet langdurige zorg

De Raad van Bestuur stelt het Advies bekostiging Kennis en zorg voor laag volume hoog complexe doelgroepen in de Wet langdurige zorg vast.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B20-027 Brief uitvoeringstoets AMvB acute zorg

De Raad van Bestuur besluit de uitvoeringstoets Concept AMvB Beschikbaarheid en bereikbaarheid acute zorg vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven