Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 15 oktober 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 15 oktober 2019:

B19-173 Rapport Trendanalyses diagnosegroepen in de zorg

De Raad van Bestuur besluit het rapport Trendanalyses diagnosegroepen in de zorg, Verkennend onderzoek naar vier diagnosegroepen en hun behandeling inclusief de bijlage Bronnen en methoden vast te stellen en te publiceren.

B19-174 Uitvoeringstoets bekostiging GGZ Wlz

De Raad van Bestuur besluit de Uitvoeringstoets Toegang tot de Wet langdurige zorg voor mensen met een psychische stoornis, Bekostiging ggz Wlz vast te stellen.

Dit met inachtneming van de in de bespreking genoemde wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding van doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven