Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 8 oktober 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 8 oktober 2019:

B19-167 Wijziging Mandaatbesluit en Ondermandaatbesluit ivm Wnra

De Raad van Bestuur stelt het Wijzigingsbesluit Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa vast.

De Raad van Bestuur stelt de Wijzigingen 'Besluit tot verlening van ondermandaat, ondervolmacht en verdere machtiging' vast.

Dit met inachtneming van de in de bespreking genoemde wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding van de doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-168 Beleidsregels onderhoud bekostiging Langdurige Zorg

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2020 met kenmerk BR/REG-20124a vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit Beleidsregel prestatie-beschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2019 met kenmerk BR/REG-19121e vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2018 met kenmerk BR/REG-18143f vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis 2018 met kenmerk BR/REG-18142e vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2020 met kenmerk BR/REG-20123a vast te stellen.

Naar boven