Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 1 oktober 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 1 oktober 2019:

B19-163 Stand van de Zorg 2019

De Raad van Bestuur besluit de inhoud van de Stand van de Zorg 2019 vast te stellen. De Raad van Bestuur besluit de voorzitter te machtigen om de definitieve lay-out en eventuele inhoudelijke wijzigingen vast te stellen.

B19-164 Beleidsregel BR/REG 20148 Robijn Beschikbaarheidsbijdrage Academische Zorg 2020

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2020 met kenmerk BR/REG-20148 vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-165 Beleidsregel experiment Anders Verantwoorden

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel voor het experiment omtrent anders verantwoorden met kenmerk BR/REG-19165 vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven