Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 24 september 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 24 september 2019:

B19-156 Werkprogramma en begroting NZa 2020

De Raad van Bestuur besluit om het Werkprogramma en de begroting NZa 2020 en de brief aan de minister van VWS bij het Werkprogramma en de begroting 2020 vast te stellen en om de voorzitter mandaat te verlenen om eventuele laatste wijzigingen daarin aan te brengen.

Naar boven