Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 10 september 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 10 september 2019:

B19-149 Update DBC-pakket 2020 (RZ20b 2020

De Raad van Bestuur besluit om de update dbc-release 2020 (RZ20b) vast te stellen als productstructuur voor de medisch specialistische zorg per 1 januari 2020.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling medisch-specialistische zorg met kenmerk NR/REG-2001a vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg met kenmerk BR/REG-20114a vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit het document Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ20b vast te stellen.

B19-151 Wijzigingen in de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten

De Raad van Bestuur besluit de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten met kenmerk TH/NR-017 vast te stellen.

B19-152 Verdiepend onderzoek om geen contract te sluiten in de wijkverpleging

De Raad van Bestuur besluit het rapport ' Redenen om geen contract aan te gaan in de wijkverpleging: een verdiepend onderzoek' , vast te stellen en met de begeleidende brief toe te zenden aan de minister van VWS.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven