Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 23 juli 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 23 juli 2019:

B19-127 Midterm review 2019

De Raad van Bestuur stelt de Midtermreview 2019 voor het ministerie van VWS en de bijbehorende brief aan het ministerie van VWS vast.

De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter om de laatste wijzigingen in de Midtermreview 2019 en de bijbehorende brief aan het ministerie van VWS indien nodig door te voeren.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-129 Beleidsregel Toetsingskader wijzigingsverzoeken DBC-systeem Medische Specialistische Zorg (BR/REG-19164)

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel toetsingskader wijzigingsverzoeken dbc-systeem medisch-specialistische zorg met kenmerk BR/REG-19164 vast te stellen

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven