Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 9 juli 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 9 juli 2019:

B19-117 Evaluatie en aanpassingen transparantieregeling wachttijden GGZ

De Raad van Bestuur besluit de Transparantieregeling zorgaanbieders ggz met kenmerk NR/REG-2024 vast te stellen.

B19-119 Plan van aanpak integrale vergelijking verpleeghuizen

De Raad van Bestuur besluit het Plan van aanpak Integrale vergelijking vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de memo Aanvulling op advies bekostiging Verpleeghuizen vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de voorzitter te machtigen om de bijbehorende aanbiedingsbrief aan de minister voor VWS vast te stellen en te ondertekenen.

Naar boven