Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 18 juni 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 18 juni 2019:

B19-098 Beleid Eerstelijnsverblijf 2020

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel eerstelijnsverblijf met kenmerk BR/REG-20115 vast.

De Raad van Bestuur stelt het Verantwoordingsdocument Toelichting op de berekening van de tarieven in het eerstelijnsverblijf vast.

B19-099 Beleid huisartsenzorg 2020

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2020 met kenmerk BR/REG-20133 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2020 met kenmerk BR/REG-20134 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2020 met kenmerk BR/REG-20135 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2020 met kenmerk NR/REG-2013 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2020 met kenmerk NR/REG-2014 vast te stellen.

B19-100 Proeftuin kortdurende zorg (elv, grz en gzsp)

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel proeftuin kortdurende zorg met kenmerk BR/REG-20138 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling proeftuin kortdurende zorg met kenmerk NR/REG-2017 vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-101 Vaststellen regelgeving mondzorg 2020

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel tandheelkundige zorg met kenmerk BR/REG-20100 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel orthodontische zorg met kenmerk BR/REG-20101 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer met kenmerk BR/REG-20102 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling mondzorg met kenmerk NR/REG-2015 vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-102 Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020 met kenmerk BR/REG-20136 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen met kenmerk BR/REG-20139 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020 met kenmerk NR/REG-2016 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen met kenmerk NR/REG-2018 vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-103 Beleid geboortezorg 2020

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel verloskunde met kenmerk BR/REG-20108 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel kraamzorg met kenmerk BR/REG-20131 vast te stellen.

B19-104 Regelgeving verpleging en verzorging 2019

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel verpleging en verzorging met kenmerk BR/REG-20109 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling verpleging en verzorging met kenmerk NR/REG-2002 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg met kenmerk BR/REG-20111 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg met kenmerk NR/REG-2003 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020 met kenmerk BR/REG-20112 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020 met kenmerk NR/REG-2004 vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-105 Monitor transformatiegelden

De Raad van Bestuur besluit de Monitor Transformatiegelden medisch-specialistische zorg 2019 vast te stellen.

B19-106 Uitvoeringstoets conceptwetsvoorstel bevorderen zorgcontractering

De Raad van Bestuur besluit de uitvoerbaarheid-handhaafbaarheidstoets met betrekking tot het conceptwetsvoorstel bevorderen zorgcontractering vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven