Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 11 juni 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 11 juni 2019:

B19-093 Beleidsregel bijzondere tandheelkundige instellingen

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen met kenmerk BR/REG-20145 vast te stellen.

B19-094 Samenwerkingsafspraken KIK-V

De Raad van Bestuur besluit in te stemmen met de Samenwerkingsafspraken Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg inclusief het Addendum op de Samenwerkingsafspraken KIK-V.

De Raad van Bestuur besluit om de CIO te machtigen om deze stukken namens de Raad van Bestuur te ondertekenen.

B19-096 Monitor contractafspraken huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019

De Raad van Bestuur besluit de Monitor Contractafspraken huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019 vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-097 Vooronderzoek kosten medische vervolgopleidingen MSZ

De Raad van Bestuur stelt het document 'Opleiden is leuk! Vooronderzoek kosten medische vervolgopleidingen msz' vast.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven