Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 4 juni 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 4 juni 2019:

B19-088 Regelgeving gecombineerde leefstijlinterventie

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie met kenmerk BR/REG-19137a vast te stellen

De Raad van Bestuur besluit de Regeling gecombineerde leefstijlinterventie met kenmerk NR/REG-1910a vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie met kenmerk BR/REG-20129 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling gecombineerde leefstijlinterventie met kenmerk NR/REG-2012 vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-090 Vaststelling protocol accountantonderzoek Wlz uitvoerders

De Raad van Bestuur besluit het Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders vast te stellen.

B19-091 Goedkeuringsbesluit concentratie Korian SA – Stepping Stones Home & Care BV

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie tussen Korian SA en Stepping Stones Home & Care B.V. waarop de aanvraag betrekking heeft.

Naar boven