Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 21 mei 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 21 mei 2019:

B19-081 Beleidsregel overige kosten Wlz 2020 (BR/REG-20120), Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2020 (BR/REG-20125), Regeling transparantie contracteerproces Wlz (NR/REG-2009

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel overige kosten Wlz 2020 met kenmerk BR/REG-20120 vast te stellen

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2020 met kenmerk BR/REG-20125 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling transparantie contracteerproces Wlz met kenmerk NR/REG-2009 vast te stellen.

B19-082 Eindevaluatie experiment persoonsvolgende zorg

De Raad van Bestuur besluit de Eindevaluatie experiment persoonsvolgende zorg vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-083 Mei-advies benutting budgettair kader Wlz 2019

De Raad van Bestuur besluit het Mei-advies benutting budgettair kader Wlz 2019 vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-084 Monitor contractering ggz

De Raad van Bestuur besluit de Monitor Contractering ggz 2019 vast te stellen.

Dit met inachtneming van de genoemde aanvulling en wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven