Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 12 februari 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 12 februari 2019:

B19-017 Beschikbaarheidbijdrage Coördinatie traumazorg op regionaal overleg acute zorg

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag met kenmerk BR/REG-19162a vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-019 Uitvoeringstoets integrale zorg voor Wlz cliënten

De Raad van Bestuur stelt het advies Integrale zorg voor Wlz-cliënten inclusief aanbiedingsbrief vast.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de eventueel aan de directie door te gegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-020 Uitvoeringstoets behandeling: de impact van bekostiging van integrale zorg voor de toekomstige Wlz GGZ

De Raad van Bestuur stelt de Uitvoeringstoets behandeling Toegang tot de Wet

langdurige zorg voor mensen met een psychische stoornis vast.

De Raad van Bestuur stelt de Update uitvoeringstoets wetgeving

Toegang tot de Wet langdurige zorg voor mensen met een psychische stoornis vast.

Dit met inachtneming van nog nodige laatste technische en redactionele aanpassingen.

B19-021 Brief inkoopmacht hulpmiddelen

De Raad van Bestuur besluit de brief Inkoopmacht hulpmiddelen vast te stellen.

Dit met inachtneming van de genoemde wijziging.

Naar boven