Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 11 december 2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 11 december 2018:

B18-185 Regeling verantwoording beschikbaarheidbijdrage Academische Zorg

De Raad van Bestuur besluit de Regeling verantwoording bbaz 2018 nieuwe systematiek met kenmerk BR/REG-1830 vast te stellen.

B18-187 Informatiekaart wachttijden GGZ

De Raad van Bestuur besluit de Informatiekaart wachttijden in de ggz vast te stellen voor publicatie. De Raad van bestuur besluit om ook de onderliggende brondata en bijbehorende analyse (exclusief declaratiegegevens) te publiceren.

Dit met inachtneming van de genoemde wijzigingen.

Naar boven