Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 29 oktober 2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 29 oktober 2018:

B18-154 (Transmurale) samenwerking in de palliatieve zorg

De Raad van Bestuur stelt het rapport (transmurale) samenwerking in de palliatieve zorg vast.

B18-155 Regeling archiefbeheer Nederlandse Zorgautoriteit

De Raad van Bestuur stelt de Regeling archiefbeheer NZa vast.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B18-156 Zorgfusietoets

Instemmen met het de voorgestelde criteria op basis waarvan zorgfusietoets besluiten aan de RvB zullen worden voorgelegd.

B18-157 Vaststelling regelgeving ambulancezorg 2019

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2019 met als kenmerk BR/REG-19153 vast.

De Raad van Bestuur stelt de regeling Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen met als kenmerk NR/REG-1925 vast.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven