Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 23 oktober 2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 23 oktober 2018:

B18-153 Beleidsregel bestuurlijke boete Wet marktordening gezondheidszorg 2018

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel bestuurlijke boete 2018 met kenmerk AL/BR-0050 vast.

Naar boven