Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten16 oktober 2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten16 oktober 2018:

B18-149 Beleidsregel Wlz 2018 en 2019 (Budgettair Kader)

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel budgettair kader Wlz 2018 met als kenmerk BR/REG-18147d, inclusief de bijlage Verdeling Budgettair kader LZ 2018 (01-10-2018), vast.

 

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel budgettair kader Wlz 2019 met als kenmerk BR/REG-19125a, inclusief de bijlage Verdeling Budgettair kader LZ 2019 (01-10-2018), vast.

B18-151 Vaststellen Regeling Controle en administratieve Wlz-uitvoerders

De Raad van Bestuur stelt de Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder met kenmerk TH/NR-013 vast.

Naar boven