Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 9 oktober 2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 9 oktober 2018:

B18-145 Beleidsregels en regeling Wlz 2019

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2018 met als kenmerk BR/REG-18143e vast.

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis met als kenmerk BR/REG-18142d vast.

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2019 met als kenmerk BR/REG-19121a vast.

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018 met als kenmerk BR/REG-18141c vast.

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2019 met als kenmerk BR/REG-19120a vast.

De Raad van Bestuur stelt de Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019 met als kenmerk NR/REG-1901a vast.

De Raad van Bestuur stelt de Bijlage 3 bij BR/REG-18143e Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2018 vast.

De Raad van Bestuur stelt de Bijlage 3 bij BR/REG-18142d Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis 2018vast.

De Raad van Bestuur stelt de Bijlage 3 bij BR/REG-19121a Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2019 vast.

De Raad van bestuur stelt de Bijlage bij BR/REG-18141c Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018 vast

De Raad van Bestuur stelt de Bijlage 2 bij BR/REG-19120a Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2019 vast.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B18-147 Monitor zorgverzekeringen

De Raad van Bestuur stelt de monitor Zorgverzekeringen 2018, inclusief de bijlagen, vast ter publicatie.

Dit met inachtneming van de wijzigingen die in de vergadering zijn genoemd.

Naar boven