Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 26 juni 2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 26 juni 2018:

B18-096 Rapport: beter kiezen op polismarkt

De Raad van Bestuur stelt het rapport Beter kiezen op de polismarkt vast.

De Raad van Bestuur mandateert de voorzitter om te besluiten over eventuele wijzingen in het rapport.

De Raad van Bestuur besluit om de gebruikte (openbare) data en scripts op https://github.com/nzanl te publiceren.

B18-098 Evaluatie ervaren keuzevrijheid integrale geboortezorg. Publicatie NIVEL verantwoordingsrapport 'Het meten van ervaren keuzevrijheid van zwangere vrouwen in de geboortezorg'

De Raad van Bestuur besluit om de publicatie 'Het meten van ervaren keuzevrijheid van zwangere vrouwen in de geboortezorg' van het NIVEL te publiceren op de website.

B18-100 Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en modulair pakket thuis 2019 (BR/REG-19120)

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2019 met kenmerk BR/REG-19120 vast.

Naar boven