Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 29 mei 2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 29 mei 2018:

B18-076 Advies aan VWS duiding poliskenmerken

De Raad van Bestuur besluit om de voorzitter mandaat te verlenen om het advies 'duiding verschillen tussen polissen' vast te stellen.

B18-077 Wlz-regelgeving 2018 en 2019

De Raad van Bestuur besluit tot het vaststellen van de volgende beleidsregels, regelingen en tariefbijlagen:

1. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis 2018 (BR/REG-18142c);

2. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2018 (BR/REG-18147b);

3. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2018 (BR/REG-18132a);

4. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2018 (BR/REG-18143d);

5. Bijlage bij BR/REG-18143d Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2018;

6. Bijlage bij BR/REG-18142c Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis 2018;

7. Beleidsregel BRMO-uitbraak (BR/REG-19109);

8. Beleidsregel definities Wlz (BR/REG-19110);

9. Beleidsregel overige kosten Wlz 2019 (BR/REG-19118);

10. Regeling transparantie contracteerproces Wlz (NR/REG-1903)

B18-078 Advies benutting budgettair kader Wlz 2018

De Raad van Bestuur stelt het mei-advies vast.

Naar boven