Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 1 mei 2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 1 mei 2018:

B18-067 Accountantsprotocol Zvw

De Raad van Bestuur besluit het accountantsprotocol 'Verantwoordingen Zvw met accountantsproduct, vanaf oplevering 2019' vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen n.a.v. separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven