Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 10 april 2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 10 april 2018:

B18-053 Reactie op brief minister over integrale bekostiging van geboortezorg

De Raad van Bestuur stelt de brief 'Integrale bekostiging vanaf 2022' ter verzending aan de minister vast.

De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter om de brief te ondertekenen.

Dit met inachtneming van wijzigingen n.a.v. de bespreking en separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven