Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 3 april 2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 3 april 2018:

B18-045 Bronnen & Methoden behorende bij de monitor zorg voor ouderen

De Raad van Bestuur stelt de Bronnen en Methoden Monitor zorg voor ouderen, behorend bij de Monitor zorg voor ouderen, vast.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van eventuele separaat aan de directie door te geven technische en redactionele opmerkingen.

B18-049 Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling MSZ

De Raad van Bestuur stelt de Regeling wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/REG-1823a vast.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B18-050 Informatiekaart wachttijden ggz

De Raad van Bestuur besluit om de informatiekaart wachttijden ggz, de bijbehorende brief en de communicatiestrategie wachttijden ggz vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om naast de informatiekaart ook de wachttijddata en bijbehorende broncode (software) te publiceren.

Dit met inachtneming van de in de vergadering genoemde wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding van separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven