Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 27 februari 2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 27 februari 2018:

B18-024 Uniform kader Beschikbaarheidbijdrage NZa

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel Uniform kader beschikbaarheidsbijdrage NZa met kenmerk BR/REG-18156a vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van separaat aan de directie doorgegeven technische opmerkingen.

B18-025 Advies bekostiging acute psychiatrische zorg

De Raad van Bestuur besluit het advies bekostiging acute psychiatrische zorg inclusief bijlagen vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de monitor Acute psychiatrische zorg vast te stellen

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van separaat aan de directie doorgegeven technische of redactionele opmerkingen.

B18-026 Monitor Betaalbaarheid en contractering apotheekzorg

De Raad van Bestuur besluit de monitor Betaalbaarheid en contractering apotheekzorg vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van separaat aan de directie doorgegeven technische of redactionele opmerkingen.

Naar boven