Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 6 februari 2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 6 februari 2018:

B18-017 Vaststelling protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders

De Raad van Bestuur besluit het Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders vast te stellen. Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B18-018 Zorgfusiebesluit voorgenomen concentratie Unilabs Diagnostics AB - Medion BV

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie tussen Unilabs Diagnostics AB en Medlon B.V. waarop de aanvraag betrekking heeft. De Raad van Bestuur machtigt de portefeuillehouder Toezicht om het besluit te ondertekenen.

Naar boven