Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 19 december 2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 19 december 2017:

B17-291 Goedkeuringsbesluit concentratie Stichting ATAL-Medial, een onderdeel van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V., een onderdeel van Slotervaartziekenhuis B.V., Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland B.V. en Atalmedial Holding B.V.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie tussen Stichting ATAL-Medial, een onderdeel van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V., een onderdeel van Slotervaartziekenhuis B.V., Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland B.V. en Atalmedial Holding B.V. waarop de aanvraag betrekking heeft.

De Raad van Bestuur machtigt de portefeuillehouder Toezicht om het besluit te ondertekenen.

B17-292 Voortgangsrapportage wachttijden ggz en rapportage tijdigheidsprojecten

De Raad van Bestuur besluit de voortgangsrapportage wachttijden ggz en de rapportage tijdigheidsprojecten van de NZa vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven opmerkingen.

B17-293 Beleidsregel en nadere regel protonentherapie

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestaties en tarieven protonentherapie met kenmerk BR/REG-17186 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling registratie en declaratie protonentherapie met kenmerk NR/REG-1743 vast te stellen.

B17-294 Beleidsregel eerstelijnsverblijf 2018

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel eerstelijnsverblijf met kenmerk BR/REG-18162 vast te stellen.

Naar boven