Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 7 november 2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 7 november 2017:

B17-239 Uitbreiding reikwijdte beleidsregel ROS met ergotherapie

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling met kenmerk BR/REG-18157 vast te stellen.

B17-240 Beleidsbrief VWS

De Raad van Bestuur besluit de beleidsbrief 'Naar integrale en waardegedreven zorg' vast te stellen en deze naar het ministerie van VWS en relevante stakeholders te sturen. De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter om deze brief te ondertekenen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen en de in de vergadering genoemde wijzigingen.

Naar boven