Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 11 april 2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 11 april 2023:

B23-043 Aanpassing regelgeving kostprijsmodel msz

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel kostprijsmodel zorgproducten medisch-specialistische zorg, met kenmerk BR/REG-23152, vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch-specialistische zorg, met kenmerk NR/REG-2320, inclusief bijbehorende bijlagen vast te stellen.

Bovenstaande met dien verstande dat de ondertekening van de regeling wordt aangepast naar plaatsvervangend voorzitter Karina Raaijmakers.

B23-044 Memo Ingroeimodel en uitstelbevoegdheid jaarverantwoording

De Raad van Bestuur besluit het beleid zoals beschreven in de memo Ingroeimodel en uitstelbevoegdheid jaarverantwoording vast te stellen.

Naar boven