Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 14 maart 2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 14 maart 2023:

B23-030 Tijdelijk kader toegankelijkheid van zorg: msz

De Raad van Bestuur besluit het Tijdelijk Kader toegankelijkheid van zorg: msz vast te stellen en te publiceren.

B23-031 Onderzoek Toezicht Governance Code Zorg

De Raad van Bestuur besluit de rapportage Onderzoek Toezicht Governance Zorg vast te stellen en te publiceren.

B23-032 Rapportage analyse markteffecten opheffen beperking paramedische zorg (voorheen agendapunt 2.1.1)

De Raad van Bestuur besluit het rapport Analyse markteffecten opheffen beperking paramedische zorg, Eindrapportage, vast te stellen en te publiceren.

De Raad van Bestuur besluit de aanbiedingsbrief Eindrapportage markteffecten opheffen beperking paramedische zorg vast te stellen en te publiceren.

Dit met inachtneming van de door de indieners doorgegeven wijzigingen.

Naar boven