Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 28 februari 2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 28 februari 2023:

B23-020 Vaststelling gewijzigd boeteprotocol NZa

De Raad van Bestuur besluit het Boeteprotocol NZa 2023 vast te stellen en het Sanctieprotocol in te trekken.

B23-021 Marktverstoringstoets uitbreiding beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen (MVO)

De Raad van Bestuur besluit om de Marktverstoringstoets Naar de uitbreiding van de beschikbaarheidbijdrage voor ziekenhuisopleidingen vast te stellen en te publiceren.

B23-022 Februaribrief benutting budgettair kader Wlz 2023

De Raad van Bestuur besluit de Februaribrief benutting budgettair kader Wlz 2023 vast te stellen en te publiceren.

Naar boven