Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 21 februari 2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 21 februari 2023:

B23-017 Vaststelling aanvulling accountantsprotocol ivm covid 19

De Raad van bestuur besluit de aanvulling 'Accountantsprotocol verantwoordingen Zvw met accountants-product, vanaf oplevering 2020, i.v.m. COVID 19-kosten' vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven