Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 14 februari 2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 14 februari 2023:

B23-014 Wetenschapsagenda 2023-2024

De Raad van Bestuur besluit akkoord te gaan met de voorgestelde opzet en organisatie van de wetenschapsagenda, exclusief de 0,5 fte voor de communicatie. Over de omvang van de inzet vanuit de unit Communicatie wordt afgestemd met de unitmanager Communicatie. Hierbij wordt bezien wat nodig en mogelijk is.

B23-015 Vaststellen NR Uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerders (NR/TH-026)

De Raad van Bestuur besluit de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder, met kenmerk TH/NR-026, vast te stellen.

Naar boven