Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 31 januari 2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 31 januari 2023:

B23-011 Regelgeving paramedische zorg 2024

  • De Raad van Bestuur besluit de Regeling paramedische zorg, met kenmerk NR/REG-2408, vast te stellen.

  • De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie, met kenmerk BR/REG-24103, vast te stellen.

  • De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie, met kenmerk BR/REG-24104, vast te stellen.

  • De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie, met kenmerk BR/REG-24105, vast te stellen.

  • De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie, met kenmerk BR/REG-24106, vast te stellen.

  • De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor extramurale diëtetiek, met kenmerk BR/REG-24107, vast te stellen.

Naar boven