Onderwerp: Bezoek-historie

Sectorpagina kortdurende zorg

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Soms hebben mensen tijdelijk extra of andere zorg nodig. Bijvoorbeeld door een ongeluk, na een operatie of om te revalideren. Kortdurende zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Onder kortdurende zorg verstaan we:

  • Eerstelijnsverblijf

  • Geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen (gzsp)

  • Geriatrische revalidatiezorg (grz)
     

Beleid en regels kortdurende zorg

Zoekt u iets anders?
Staat de door u gezochte informatie niet in de linkjes hierboven, kijk dan hieronder Gevonden documenten. Daar vindt u alle documenten met regels over eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen en geriatrische revalidatiezorg (kortdurende zorg) van de afgelopen jaren. Gebruikt u de filters aan de linkerkant van het scherm om te zoeken naar specifieke documenten, dan verschijnen de resultaten ook hieronder bij Gevonden documenten.

Actuele informatie over de regels voor de kortdurende zorg vindt u op onze website. Daar staat het laatste nieuws over registreren en declareren, de mogelijkheden voor innovatie en vragen en antwoorden die we krijgen uit het zorgveld.

Naar boven