Onderwerp: Bezoek-historie

Dbc-pakket 2024 RZ24a update
Geldigheid:01-01-2024 t/m 31-12-2024Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Algemeen

RZ24a update is de tweede release voor het jaar 2024. De release is op 29 juni 2023 gepubliceerd en is van toepassing voor de medisch-specialistische zorg en de geriatrische revalidatiezorg. De ingangsdatum van de release is 1 januari 2024. Om te zorgen voor een goede verwerking in uw informatiesysteem leest u eerst release RZ24a in voordat u RZ24a update verwerkt.

Achtergrond release

Wij brengen een extra release (RZ24a update) uit voor de medisch-specialistische zorg. Dit doen we vanwege het verzoek van 26 mei 2023 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de tarieven opnieuw te berekenen op basis van een gecorrigeerd prijsindexcijfer 2023 voor materiële kosten.

In tegenstelling tot een reguliere uitlevering wordt binnen dbc-release RZ24a update géén document Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ24a update beschikbaar gesteld.

Meer informatie over deze tariefcorrectie leest u in het document 'Handleiding dbc-release RZ24a update'. U vindt deze onder het kopje 'Releasebestanden'.
 

Nieuw totaalbestand
Op 9 november 2023 is het totaalbestand van RZ24a update bijgewerkt¹ met een erratum addendum op RZ24a.
 

Op 9 november 2023 is het totaalbestand van RZ24a update bijgewerkt¹ met de in RZ24a gereviseerde tabel Zorgproduct Profielen. De reden is dat deze met release RZ24a opgeleverde tabel vier foutieve kolomkoppen bevat. In de gereviseerde versie zijn de kolomkoppen:

- ‘percentage_voorkomen_RZ20’

- 'gemiddeld_aantal_geregistreerd_RZ20'

- 'percentage_voorkomen_RZ21'

- ‘gemiddeld_aantal_geregistreerd_RZ21’

vervangen door:

- ‘percentage_voorkomen_RZ23’

- 'gemiddeld_aantal_geregistreerd_RZ23'

- 'percentage_voorkomen_RZ24'

- ‘gemiddeld_aantal_geregistreerd_RZ24'
 

Op 6 september 2023 is het totaalbestand van RZ24a update bijgewerkt¹ met de in RZ24a gereviseerde tabellen Conversietabel Categoraal RZ23 RZ24 en Conversietabel Landelijk RZ23 RZ24. De reden is dat beide met release RZ24a opgeleverde tabellen twee foutieve kolomkoppen bevatten. In de gereviseerde versies zijn de kolomkoppen:

- ‘zorgproduct_code_RZ20’

- ‘zorgproduct_code_RZ21’

vervangen door:

- ‘zorgproduct_code_RZ23’

- ‘zorgproduct_code_RZ24’

¹ De overige bestanden in het totaalbestand, waaronder de per 29 juni 2023 binnen deze release beschikbaar gestelde Tarieventabel Tabel v20230629 en de Handleiding dbc-release RZ24a update v20230629, zijn ongewijzigd gebleven.

Regels

De beleidsregel (BR), nadere regel (NR) en prestatie- en tariefbeschikking (TB) vindt u op ons documentenplatform en blijven zelf ongewijzigd. De aangepaste tarieven worden beschikbaar gesteld via een gecorrigeerde bijlage bij de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg (TB/REG-24602-01), de 'Tarieventabel dbc-zorgproducten en overige zorgproducten per 1 januari 2024 v20230629'.

Dbc-release RZ24a update kent een uitgestelde bezwaar- of beroepsmogelijkheid. De mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en/of beroep tegen de inhoud van dbc-release RZ24a update wordt gekoppeld aan de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg (TB/REG-24602-02) die uiterlijk 1 oktober 2023 wordt vastgesteld in het kader van de gelijktijdige vaststelling van dbc-release RZ24b.

Totaalbestand

Er is een totaalbestand van de dbc-release beschikbaar. Het totaalbestand van dbc-release RZ24a update kunt u hier downloaden als zip-bestand (bij een groot bestand kan het even duren voordat deze gedownload is).

Grouperbestanden

Maken geen deel uit van deze uitlevering. De actuele grouper-bestanden vindt u op de grouper-pagina.

Releasebestanden

Verantwoordingsdocumenten

Handleiding dbc-release RZ24a update v20230629
 

Prestaties en tarieven

Tarieven Tabel v20230629
 

Ondersteunende informatie

Maakt geen deel uit van deze uitlevering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven