Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit houdende wijziging van de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023 (kenmerk BR/REG-23132a) - WB/REG-2023-07
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum ingang

 

WB/REG-2023-07

1 januari 2023

 

Datum vaststelling

Geldig tot

Behandeld door

28 maart 2023

1 januari 2024

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Besluit:

 

Artikel 1
In artikel 1 (Begripsbepalingen) van de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023, met kenmerk BR/REG-23132a, wordt de zinsnede

'Anw-uren:

De avond-, nacht- en weekenduren. Deze uren betreffen de tijdsperiode:

- tussen 18.00 uur en 08.00 uur;

- tussen 08.00 uur en 18.00 uur op zaterdag of zondag;

- tussen 08.00 uur en 18.00 uur op algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet.'

vervangen door:

Anw-uren:

De avond-, nacht- en weekenduren. Deze uren betreffen de tijdsperiode:

- tussen 18.00 uur en 08.00 uur;

- tussen 08.00 uur en 18.00 uur op zaterdag of zondag;

- tussen 08.00 uur en 18.00 uur op officiële feestdagen (nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, eerste paasdag, tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, eerste pinksterdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag).

 

Artikel 2

In artikel 8.2 Bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen van de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023, met kenmerk BR/REG-23132a, wordt de zinsnede

'Ad 1) Anw-verrichtingen in hds

Voor incidentele en acute huisartsenzorg in anw-uren (avond-, nacht- en weekenduren, zie de begripsbepaling) zijn maximum uurtarieven van kracht voor huisartsen die participeren in een huisartsendienstenstructuur (hds). De uurtarieven brengen huisartsen in rekening bij de hds waarin zij participeren.

a. Dienstuur huisartsendienstenstructuur in de avond is van toepassing voor de uren die vallen tussen 18.00 en 24.00 op maandag tot en met vrijdag.

b. Dienstuur huisartsendienstenstructuur in de nacht is van toepassing voor de uren die vallen tussen 24.00 en 08.00 op alle dagen.

c. Dienstuur huisartsendienstenstructuur in het weekend is van toepassing voor de uren die vallen in het weekend tussen vrijdag 24.00 en maandag 08.00, exclusief de nachten tussen 24.00 en 08.00.

d. Dienstuur huisartsendienstenstructuur op een feestdag is van toepassing voor de uren die vallen op feestdagen volgens de Algemene Termijnenwet.'

vervangen door:

Ad 1) Anw-verrichtingen in hds

Voor incidentele en acute huisartsenzorg in anw-uren (avond-, nacht- en weekenduren, zie de begripsbepaling) zijn maximum uurtarieven van kracht voor huisartsen die participeren in een huisartsendienstenstructuur (hds). De uurtarieven brengen huisartsen in rekening bij de hds waarin zij participeren.

a. Dienstuur huisartsendienstenstructuur in de avond is van toepassing voor de uren die vallen tussen 18.00 en 24.00 op maandag tot en met vrijdag.

b. Dienstuur huisartsendienstenstructuur in de nacht is van toepassing voor de uren die vallen tussen 24.00 en 08.00 op alle dagen.

c. Dienstuur huisartsendienstenstructuur in het weekend is van toepassing voor de uren die vallen in het weekend tussen vrijdag 24.00 en maandag 08.00, exclusief de nachten tussen 24.00 en 08.00.

d. Dienstuur huisartsendienstenstructuur op een feestdag is van toepassing voor de uren die vallen op officiële feestdagen (nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, eerste paasdag, tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, eerste pinksterdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag).

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit ingevolge artikel 5, aanhef en onder e, van de Bekendmakingswet, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Dit besluit ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

 

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende wijziging van de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023 (kenmerk BR/REG-23132a).

 

Toelichting

Van oudsher verwijst de NZa in de regelgeving huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg alsmede huisartsendienstenstructuur naar de Algemene termijnenwet (Atw) voor wat betreft de feestdagen. Vóór de differentiatie van het ANW-uurtarief was dit geen probleem. Eerste paasdag en eerste pinksterdag vallen als zondagen immers al onder de definitie van ANW-zorg.

In de Atw is onderscheid gemaakt tussen een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag in de zin van die wet. Aangezien eerste paasdag en eerste pinksterdag zondagen zijn, vallen deze in de Atw niet onder de algemeen erkende feestdagen.  

Nu de NZa het ANW-uurtarief per 2023 gedifferentieerd heeft, is verwijzing naar de Atw voor feestdagen niet meer volledig. Dit wijzigingsbesluit wijzigt 'feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet' en 'feestdagen volgens de Algemene Termijnenwet' naar 'officiële feestdagen' zoals vermeld op de website van de rijksoverheid, zodat ook eerste paasdag en eerste pinksterdag hieronder vallen. Voor de volledigheid heeft de NZa de officiële feestdagen uitgeschreven.

Naar boven