Onderwerp: Bezoek-historie

Wat moet ik in 2023 betalen voor mijn rijbewijskeuring bij de keuringsarts?

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

We krijgen bij de NZa veel vragen over de rijbewijskeuring door keuringsartsen. Dat zijn BIG-geregistreerde artsen. We krijgen vooral vragen over de kosten van de keuring door een psychiater of een neuroloog. In deze factsheet vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden hierop.

Hoeveel kost mijn rijbewijskeuring?

Dat hangt ervan af, de kosten van een rijbewijskeuring kunnen namelijk verschillen. Er zijn twee verschillende keuringen, namelijk de gezondheidsverklaring en de mededelingenprocedure. Voor de gezondheidsverklaring geldt een basistarief. Bij de gezondheidsverklaring kunnen keuringsartsen toeslagen in rekening brengen als de keuring langer duurt. Bij de gezondheidsverklaring mogen alleen psychiaters en neurologen ook nog indirecte tijd in rekening brengen als ze meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding van de keuring en hun rapportage.

De mededelingenprocedure kent twee varianten, namelijk de mededelingenprocedure voor alcohol-, drugs- en gedragsproblematiek en de mededelingenprocedure voor medische rijgeschiktheid. Deze prestaties kennen beide één standaardtarief waarin de kosten voor zowel alle directe als indirecte tijd zijn opgenomen. De mededelingenprocedure kent, in tegenstelling tot de gezondheidsverklaring, geen mogelijkheid tot het in rekening brengen van toeslagen.

Wat is het verschil tussen directe en indirecte tijd?

Directe tijd is de tijd dat de keuringsarts u daadwerkelijk ziet en de keuring bij u doet. Indirecte tijd is de tijd die de keuringsarts besteedt aan het voorbereiden en uitwerken van de keuring. De keuringsarts doet dit zonder uw aanwezigheid.

Hoe is dit bedrag opgebouwd bij de gezondheidsverklaring?

Het basistarief van de gezondheidsverklaring bestaat uit 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. De keuring voor de gezondheidsverklaring kost minimaal het basistarief.

Bij de gezondheidsverklaring kunnen keuringsartsen daarnaast toeslagen in rekening brengen. Het is toegestaan dat de keuringsarts een deel van het onderzoek door iemand anders laat uitvoeren, maar wel onder de verantwoordelijkheid van de keuringsarts. Over het totale bedrag wordt nog btw gerekend. Het btw-tarief voor de rijbewijskeuring is 21%.

De tarieven die de NZa vaststelt zijn maximumtarieven. De keuringsarts mag niet meer dan deze tarieven in rekening brengen.

De tarieven voor de gezondheidsverklaring en de toeslagen in 2023

Wat zit er in het tarief voor een gezondheidsverklaring?

Tarief*

Toelichting

Wie mag het in rekening brengen?*

Basistarief rijbewijs-keuring

€ 101,60

Het basistarief voor gezondheidsverklaring voor 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd

Alle keuringsartsen

Toeslag

directe tijd

€ 50,78

Toeslag per

15 minuten dat de keuring bij de keuringsarts langer duurt

Alle keuringsartsen

Toeslag

indirecte tijd

€ 50,78

Toeslag per 15 minuten voor langere voorbe-

reiding en uitwerking van de rapportage dan het basistarief

Alleen psychiaters en neurologen

* tarieven ex BTW

* De fysieke nota kan ook door een bureau verstuurd worden die de keuringsarts inhuurt of bij wie de keuringsarts in dienst is.

Hoeveel kost een gezondheidsverklaring?

Totaal tarief rijbewijskeuring excl. btw

Totaal tarief rijbewijskeuring incl. 21% btw

Basistarief rijbewijskeuring zonder toeslag(en)

€ 101,60

€ 122,94

Basistarief met

1 toeslag

€ 152,38

€ 184,38

Basistarief met

2 toeslagen

€ 203,16

€ 245,82

Hoe is dit bedrag opgebouwd bij de mededelingenprocedure?

Een mededelingenprocedure is een rijbewijskeuring op last van de politie of op verzoek van de behandelend arts. Er is een onderscheid tussen de mededelingenprocedure voor alcohol-, drugs- en gedragsproblematiek en de mededelingenprocedure voor medische rijgeschiktheid. Deze prestaties kennen beide één standaard (maximum) tarief waarin de kosten voor zowel alle directe als indirecte tijd zijn opgenomen.

Ook bij de mededelingenprocedure is toegestaan dat de keuringsarts een deel van het onderzoek door iemand anders laat uitvoeren, maar wel onder de verantwoordelijkheid van de keuringsarts. Ook hier wordt over het totale bedrag nog btw gerekend. Het btw-tarief voor de rijbewijskeuring is 21%.

De tarieven die de NZa vaststelt zijn maximumtarieven. De keuringsarts mag niet meer dan deze tarieven in rekening brengen.

De tarieven voor de mededelingenprocedure in 2023

Mededelingenprocedures

Tarief*

Toelichting

Toepassing

Medisch

€ 342,62

Maximaal tarief per keuring

Van toepassing voor alle keuringsartsen

Alcohol, drugs en gedrag

€ 373,77

Maximaal tarief per keuring

Psychiaters

* tarieven ex BTW

* De fysieke nota kan ook door een bureau verstuurd worden die de keuringsarts inhuurt of bij wie de keuringsarts in dienst is.

Hoeveel kost een mededelingenprocedure?

Totaal tarief rijbewijskeuring excl. btw

Totaal tarief rijbewijskeuring incl. 21% btw

Medisch

€ 342,62

€ 414,57

Alcohol, drugs en gedrag

€ 373,77

€ 452,26

Hoeveel toeslagen mogen keuringsartsen maximaal in rekening brengen?

Bij een 'mededelingenprocedure' rijbewijskeuring mogen er geen toeslagen in rekening worden gebracht.

Bij een 'gezondheidsverklaring' rijbewijskeuring op last van de politie mogen psychiaters en neurologen maximaal 2 toeslagen indirecte tijd in rekening brengen.

Voor de directe tijd geldt bij de 'gezondheidsverklaring' rijbewijskeuring ook een maximum van twee aantal toeslagen.

De offerte voor mijn rijbewijskeuring valt hoger uit dan het basistarief, mag dat?

Dit kan enkel het geval zijn bij de gezondheidsverklaring rijbewijskeuring, gezien de mededelingenprocedure een standaard (maximum) tarief kent. Bij de gezondheidsverklaring is het antwoord: ja, maar de keuringsarts is verplicht om u op voorhand de rijbewijskeuring te informeren over de te verwachten totale kosten. Deze kunnen hoger uitvallen dan het basistarief als de keuringsarts verwacht dat hij toeslagen in rekening moet brengen. De keuringsarts mag dan een offerte maken die hoger ligt dan het basistarief. Bij deze offerte gaat het om een inschatting van de kosten. Het kan niet gaan om een standaardtarief.

De werkelijke keuring duurde minder lang dan omschreven in de offerte, wat nu?

De mededelingenprocedure kent een standaard (maximum) tarief ongeacht bestede tijd. Voor de gezondheidsverklaring geldt het volgende: het basistarief voor een rijbewijskeuring bestaat uit 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Het basistarief mag altijd in rekening gebracht worden. Duurt de keuring maar 5 minuten, dan mag de keuringsarts wel het basistarief rekenen. De uitzondering daarop zijn toeslagen voor directe en/of indirecte tijd. Toeslagen in rekening brengen mag alleen op basis van daadwerkelijk bestede tijd. De toeslagen zijn ingedeeld in blokken van 15 minuten. Dat betekent dat er niet per minuut geregistreerd en afgerekend wordt. Duurt de keuring bijvoorbeeld 25 minuten, dan mag de keuringsarts bovenop het basistarief één toeslag voor directe tijd in rekening brengen.

Het kan dat de keuring minder lang duurt dan de keuringsarts in de offerte verwachtte. Dan mag de keuringsarts, als het gaat om de toeslagen, alleen de werkelijk bestede tijd in rekening brengen. De keuringsarts moet de offerte dus bijstellen, maar mag wel altijd minimaal het basistarief in rekening brengen.

Moet ik de rekening van tevoren betalen?

De keuringsarts mag aan u vragen om de rijbewijskeuring van tevoren te betalen. Dit is toegestaan, maar u bent dit niet verplicht. Als u het niet prettig vindt om van tevoren te betalen, dan kunt u aan het CBR vragen of u bij een andere keuringsarts gekeurd kan worden. U kunt dan kiezen voor een keuringsarts bij wie u wel achteraf kunt betalen.

Als u de rijbewijskeuring wel vooraf betaalt, dan betaalt u in feite een voorschot. Na de keuring moet de keuringsarts bepalen of het voorschot klopt met de lengte van uw keuring. Als u te veel of te weinig heeft betaald, dan moet de keuringsarts dit met u verrekenen.

Moet ik naar een keuringsarts die het CBR voorstelt?

U moet altijd naar een keuringsarts die bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is ingeschreven.

Meestal krijgt u van het CBR een verwijsbrief. Het CBR verwijst u naar een keuringsarts op basis van uw postcode. Als u het niet eens bent met de gekozen keuringsarts vanwege bijvoorbeeld de prijs of kwaliteit, dan kunt u contact opnemen met het CBR via www.cbr.nl of telefonisch via 088 - 227 7 700. Het CBR kan u dan naar een andere keuringsarts verwijzen.

Wanneer moet ik laboratoriumkosten betalen?

In sommige gevallen moet de keuringsarts als onderdeel van de rijbewijskeuring een onderzoek door een laboratorium laten doen, bijvoorbeeld een bloedonderzoek. De keuringsarts brengt de kosten van het laboratoriumonderzoek apart in rekening.

Overige onderzoeken mag de specialist alleen declareren als onderdeel van de keuring, binnen het basistarief of een toeslag voor directe tijd.

Wat kan ik doen als de rekening niet klopt?

Als u vragen heeft over de juistheid van uw rekening, kunt u die stellen aan de keuringsarts of bij de instelling waar u gekeurd bent. Daar kunt u ook een klacht indienen als de rekening volgens u niet klopt. Daarnaast kunt u een melding bij ons doen op onze website. Uw melding helpt ons in ons toezicht op de zorg. Aan de hand van uw melding kunnen we een keuringsarts of instelling aanspreken en maatregelen nemen als zij zich niet aan hun wettelijke taken houden.

Andere vragen?

Het CBR stelt de regels vast voor de uitvoering van de keuringen en ziet toe op de naleving daarvan. Zie www.cbr.nl.

Als u vragen heeft over de kwaliteit van de zorg van de keuringsarts kunt u contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg, het loket van de IGJ: 088 - 120 5 020

Naar boven