Onderwerp: Bezoek-historie

Overzichtspagina regioanalyses Nederlandse Zorgautoriteit

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenwerking in regionale (en landelijke) zorgnetwerken is nodig om te komen tot passende zorg. Daarom hebben wij regioanalyses opgesteld. Wij bieden regionale zorgpartijen hiermee handvatten bij het in kaart brengen van kansen om de gezondheid in de regio te verbeteren en knelpunten weg te nemen. Daarnaast is op de site regiobeeld.nl van het RIVM veel informatie te vinden over de regio’s.

Let op!

Vanwege de nieuwe bekostigingswijze (zorgprestatiemodel) zijn de gedeclareerde kosten ggz in tabel 4.2 (2019) niet zonder meer door te trekken naar latere jaren.

In de tabel met wachttijden casemanagement dementie was een fout geslopen. Wij hebben deze tabel daarom verwijderd uit de rapportages met datum 14 november 2022.

Als u vragen heeft over de cijfers of suggesties heeft over hoe wij de analyses kunnen verbeteren, ontvangen wij graag een mail op info@NZa.nl

Heeft u een (visuele) beperking, maakt u gebruik van voorleessoftware of heeft u vanwege een andere reden moeite met het lezen van de gepubliceerde analyses? Dan kunt u een digitaal toegankelijke versie opvragen via webredactie@nza.nl. We doen ons best u daar zo snel mogelijk van te voorzien. Helaas kan dit door de hoeveelheid documenten wel enige tijd duren.

Naar boven