Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart aanpassing index 2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Door de hoge inflatie van de afgelopen maanden stijgen de prijsindexcijfers van het Centraal Planbureau en de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (ova) voor2023. We passen daarom alle budgetten, tarieven en beschikbaarheidsbijdragen voor 2023 zo snel mogelijk aan. In deze informatiekaart geven we alvast een beeld van deze aanpassingen.

1 De basis voor de aanpassingen: indexering van loon- en materiële kosten

Het ministerie van VWS verzoekt de NZa om de volgende aanpassingen in de indexcijfers door te voeren voor 2023:

Ova (loonkosten) 2023: 4,74% (dit was 3,72%)

Prijs particuliere consumptie (materiële kosten) 2022: 9,25% (dit was 6,30%)

Prijs particuliere consumptie (materiële kosten) 2023: 4,87% (dit was 2,52%)

Hoe deze stijgingen precies uitpakken, hangt af van de weging tussen loon en materiaal in de zorgkosten. Deze verschilt per zorgsector en soms ook binnen een zorgsector. In deze informatiekaart zetten wij waar nu al mogelijk per sector de stijgingen op een rij. We verwerken deze aanpassingen zo snel mogelijk in de tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen die al voor 2023 zijn vastgesteld. Wilt u op de hoogte blijven van de publicatie, abonneer u dan op onze nieuwsbrief voor uw sector.

Er zijn vormen van zorg waarvoor de NZa geen tarieven vaststelt. Denk aan bijvoorbeeld fysiotherapie en het vrije segment in de medisch-specialistische zorg. De NZa vertrouwt erop dat zorgverzekeraar en zorgaanbieder de hogere prijsindex op een passende manier vertalen in hun afspraken.

2 Toelichting per sector

2.1 Medisch-specialistische zorg (msz)

Alle tarieven van dbc-zorgproducten en overige zorgproducten in het gereguleerde segment worden geïndexeerd met een verhouding 2/3 loon en 1/3 materiaal. Deze index was voor 2023 5,19% en wordt nu 7,70%. De tarieven stijgen dus gemiddeld zo'n 2,5 procentpunt ten opzichte van de eerder gepubliceerde tariefbeschikking 2023.

Binnen de msz is een groot deel van de tarieven niet gereguleerd. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten de hogere index daarom op een passende manier vertalen in hun afspraken.

Meer informatie vindt u op de webpagina regels medisch-specialistische zorg.

2.2 Ggz en forensische zorg

Door de toepassing van de nieuwe indexcijfers stijgen de tarieven gemiddeld 1,5 procentpunt ten opzichte van de eerder gepubliceerde tariefbeschikking 2023.

De mutaties voor individuele prestaties kunnen licht verschillen door de verschillende omvang van de kapitaallastencomponent, waarvan de indexatie ongewijzigd blijft (2,5%).

Voor meer informatie zie de Beleidsregel prestaties en tarieven ggz en fz 2023 (BR/REG-23139) en Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg (TB/REG-23625-02)

2.3 Langdurige zorg

De definitieve tarieven worden aangepast in de regels voor 2023. Deze vindt u terug in het overzicht van alle regels voor de Wlz in 2023.

2.4 Eerstelijnszorg

Binnen de eerstelijns zorg worden de tarieven in het gereguleerde segment geïndexeerd met een index die is gebaseerd op de OVA en de materiële index. In de samengestelde index wordt voor de verschillende zorgsectoren verschillende verhoudingen tussen loon en materiaal gebruikt. In de regelgeving is deze verhouding weergegeven, waarmee het effect van de aanpassing van de indexen op de tarieven wordt doorberekend.

Een aantal sectoren binnen de eerste lijn kent geen gereguleerde tarieven. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten de hogere indexen daarom op een passende manier vertalen in hun afspraken.

Zodra de tarieven 2023 definitief zijn, vindt u die hier en op onze website.

2.5 Beschikbaarheidbijdragen

Voor de beschikbaarheidbijdragen zijn nog geen verleningsbedragen 2023 vastgesteld in beschikkingen. Voor een aantal zorgfuncties en de (medische) vervolgopleidingen geldt dat de verleningsformulieren 2023 al zijn ingediend. Hierbij zal de NZa de beschikkingen vaststellen op basis van de aangepaste voorlopige indexeringen.

Naar boven