Onderwerp: Bezoek-historie

Dbc-pakket 2023 RZ23b
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

RZ23b is de tweede release voor het jaar 2023. De release is van toepassing voor de medisch-specialistische zorg en de geriatrische revalidatiezorg. De ingangsdatum van de release is 1 januari 2023. De release is op 22 september 2022 gepubliceerd. Om te zorgen voor een goede verwerking in uw registratiesysteem leest u eerst release RZ23a in voordat u RZ23b verwerkt.

Meer weten over de release? Bekijk het document 'Verantwoording wijzigingen dbc-release'. U vindt deze onder het kopje 'Verantwoordingsdocumenten'.

Erratum addendum toegevoegd en nieuw totaalbestand
Op 26 oktober 2022 is een erratum addendum toegevoegd aan deze release vanwege een correctie in het document Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ23b. Om deze reden is ook het totaalbestand vervangen.

Het erratum addendum vindt u bij de verantwoordingsdocumenten in het downloadoverzicht hieronder.

Let op: op 30 december 2022 heeft nog een update plaatsgevonden in de regels. Dit laatste wijzigingsbesluit vindt u samen met een toelichting over de wijziging op deze pagina, onder het kopje Regels.

Regels

De beleidsregel, nadere regel en tariefbeschikking vindt u op ons documentenplatform. Lees ook ons nieuwsbericht.

Op de nadere regel NR/REG-2306a is een wijzigingsbesluit van toepassing:
Wijzigingsbesluit nadere regel medisch-specialistische zorg NR/REG-2306a (WB/REG-2023-01)

In de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2306a) staan enkele redactionele en technische fouten. Deze fouten zijn hersteld in wijzigingsbesluit WB/REG-2023-01. 

Het gaat om onjuiste vermeldingen van zorgactiviteitcodes, per abuis niet vermelde, nieuwe zorgactiviteitcodes en om beschrijvingen van zorgactiviteiten die op een verkeerde plaats in de regeling staan. De artikelsgewijze toelichting bij deze zorgactiviteiten staat hierdoor bij de verkeerde artikelnummers. Het gaat het om drie zorgactiviteiten(codes), namelijk die voor telemonitoring, moleculaire diagnostiek en pathologie. 

Totaalbestand

Er is een totaalbestand van de dbc-release beschikbaar. Het totaalbestand van dbc-release RZ23b kunt u hier downloaden als zip (bij een groot bestand kan het even duren voor deze gedownload is).

Grouperbestanden

De grouperbestanden van dbc-release RZ23b kunt u hier downloaden.

Naar boven