Onderwerp: Bezoek-historie

Tariefbeschikking verlenging tijdelijke prestaties Covid-herstelzorg ergotherapie en diëtetiek TB/REG-22662-01
Vaststellingsdatum:12-07-2022Geldigheid:01-08-2022 t/m 31-07-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer    Datum ingang  
TB/REG-22662-01 1 augustus 2022  
Datum ondertekening Geldig tot

Behandeld door

12 juli 2022 1 augustus 2023 directie Regulering

 

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen a en d, 51, 53 aanhef en onder b, van de Wmg

alsmede:

 • de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG- 22114a, en de gelijknamige, opvolgende versie van deze beleidsregel zoals deze met ingang van 1 januari 2023 geldt;
 • de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG- 2207a, en de gelijknamige, opvolgende versie van deze regeling zoals deze met ingang van 1 januari 2023 geldt;
 • de Kamerbrief d.d. 13 juni 2022, met kenmerk 3362704-1028679-PDC19, van de minister van VWS inzake de nadere uitwerking lange termijn aanpak voor Covid-19 en meer in het bijzonder paragraaf 4.5.2 van deze brief;
 • artikel 2.2, tweede en derde lid, van de Regeling zorgverzekering;

besloten dat:

instellingen1 die geneeskundige zorg leveren als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv), voor zover deze omvat:

 • zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden;
 • zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a Bzv;
 • geriatrische revalidatie als bedoeld in artikel 2.5c Bzv;

aan:

 • alle ziektekostenverzekeraars en
 • alle (niet-)verzekerden2

rechtsgeldig de navolgende prestaties in rekening mogen brengen, mits voldaan is aan de hieronder genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen:

Prestatie-omschrijving

Consumentenomschrijving

Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Intake en onderzoek na verwijzing (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Uitvoeren van een ergotherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing door arts - COVID-19 herstelzorg.

Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van instructie en/of overleggen met ouders of verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Individuele zitting (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een persoon - COVID-19 herstelzorg.

Individuele zitting handergotherapie - COVID-19 herstelzorg.

Geven van handergotherapie aan een persoon - COVID-19 herstelzorg.

Individuele zitting kinderergotherapie - COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een kind - COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van twee personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een groep van twee personen - COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van drie personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een groep van drie personen - COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van vier personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een groep van vier personen - COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een groep van vijf tot en met tien personen - COVID-19 herstelzorg.

Telefonische zitting (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Telefonische zitting (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Telefonische zitting (per kwartier) (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Telefonische zitting (per kwartier) (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor een eenmalige ergotherapie behandeling op de werkplek - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor behandeling aan huis (ergotherapie), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor een ergotherapie behandeling thuis, per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor behandeling in een instelling (ergotherapie), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor ergotherapie behandeling van een patiënt in verzorgingshuis, verzorgingsflat of enige andere daarmee vergelijkbare woon- of verblijfplaats, per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.

Intake en onderzoek na verwijzing (per kwartier) (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Uitvoeren van een diëtetisch onderzoek en opstellen dieet- of voedingsadvies na verwijzing door arts (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg.

Individuele zitting diëtetiek (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg.

Dieetadvisering aan een persoon (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van twee personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van dieetadviezen aan een groep van twee personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van drie personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van dieetadviezen aan een groep van drie personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van vier personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van dieetadviezen aan een groep van vier personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van dieetadviezen aan een groep van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor behandeling aan huis (diëtetiek), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor dieetadvisering thuis, per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor behandeling in een instelling (diëtetiek), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor dieetadvisering van een patiënt in een verzorgingshuis, verzorgingsflat of enige andere daarmee vergelijkbare woon- of verblijfplaats, per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.

Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Intake en onderzoek na verwijzing (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Uitvoeren van een ergotherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing door arts - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van instructie en/of overleggen met ouders of verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Individuele zitting (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een persoon - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Individuele zitting handergotherapie - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van handergotherapie aan een persoon - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Individuele zitting kinderergotherapie - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een kind - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van twee personen (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een groep van twee personen - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van drie personen (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een groep van drie personen - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van vier personen (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een groep van vier personen - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een groep van vijf tot en met tien personen - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Telefonische zitting (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Telefonische zitting ergotherapie - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Telefonische zitting (per kwartier) (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Telefonische zitting (per kwartier) (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor een eenmalige ergotherapie behandeling op de werkplek - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor behandeling aan huis (ergotherapie), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor een ergotherapie behandeling thuis, per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor behandeling in een instelling (ergotherapie), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor ergotherapie behandeling van patiënt in verzorgingshuis, verzorgingsflat of andere daarmee vergelijkbare woon- of verblijfplaats, per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Intake en onderzoek na verwijzing (per kwartier) (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Uitvoeren van een diëtetisch onderzoek en opstellen dieet- of voedingsadvies na verwijzing door arts (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Individuele zitting diëtetiek (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Dieetadvisering aan een persoon (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van twee personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van dieetadviezen aan een groep van twee personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van drie personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van dieetadviezen aan een groep van drie personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van vier personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van dieetadviezen aan een groep van vier personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van dieetadviezen aan een groep van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor behandeling aan huis (diëtetiek), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor dieetadvisering thuis, per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor behandeling in een instelling (diëtetiek), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor dieetadvisering van een patiënt in verzorgingshuis, verzorgingsflat of enige andere daarmee vergelijkbare woon- of verblijfplaats, per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Individueel dieetvoorschrift (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg.

Individueel dieetvoorschrift (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg.

Individueel dieetvoorschrift (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Individueel dieetvoorschrift (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Tariefsoort

Overeenkomstig de reguliere prestaties voor ergotherapie en diëtiek, die zijn opgenomen in de bijlage 'Overige zorgproducten' behorend bij de Regeling medisch-specialistische zorg, gelden voor de in deze beschikking opgenomen prestaties in verband met (verlengde) Covid-19 herstelzorg vrije tarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wmg.

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Op deze beschikking is de inhoud van artikel 2.2, tweede en derde lid, van de Regeling zorgverzekering, van toepassing.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking op 1 augustus 2022 en vervalt op 1 augustus 2023.

Indien de Staatscourant waarin de kennisgeving van de terinzagelegging als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 augustus 2022, treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 augustus 2022.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

J. J. Kram

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

Toelichting

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Economische zaken en Klimaat en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 13 juni 2022 een gezamenlijke brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd die een nadere uitwerking bevat van de lange termijn aanpak voor Covid-193. In deze brief wordt in paragraaf 4.5.2 (pag. 37) ingegaan op paramedische herstelzorg voor mensen met Covid-19. Deze paragraaf luidt:

'4.5.2 Verlenging regeling paramedische herstelzorg na COVID-19

In de brief aan uw Kamer van 20 mei jl.34 heb ik u geïnformeerd over onderwerpen die verband houden met het beoogde basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2023. Graag wil ik nogmaals onder de aandacht brengen dat ik de regeling voor paramedische herstelzorg voor mensen met COVID verleng tot 1 augustus 2023. Zo kunnen ook patiënten die in het najaar van 2021 besmet zijn geraakt met COVID-19 en belemmeringen ondervinden bij hun herstel, met een verwijzing van de huisarts of medisch specialist de komende periode aanspraak maken op deze regeling.'

In het verlengde van de beslissing van de minister van VWS om de regeling voor paramedische herstelzorg met een jaar te verlengen, heeft de NZa besloten de voorliggende beschikking, waarvan de geldigheid op 1 augustus 2022 eindigt, eveneens met een jaar, dus tot 1 augustus 2023, te verlengen.

In de loop van 2020 is gebleken dat veel patiënten die COVID-19 hebben gehad, herstelzorg in de vorm van paramedische zorg (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, etc.) nodig hebben. Paramedische zorg valt niet (volledig) onder de aanspraak van de basisverzekering. Op advies van het Zorginstituut4 heeft de minister van Medische Zorg, via een wijziging van de Regeling zorgverzekering, de aanspraak voor paramedische zorg, voor zo ver het gaat om(verlengde) COVID-herstelzorg, echter aangepast5. Als gevolg van deze wijziging valt deze paramedische herstelzorg onder bepaalde voorwaarden toch onder de aanspraak van de basisverzekering die bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt vergoed. Artikel 2.2, lid 2, van de Regeling zorgverzekering6 bevat een tijdelijke aanspraak op paramedische Covid-19 herstelzorg. Op het moment van schrijven van deze toelichting geldt deze (tijdelijke) aanspraak tot 1 augustus 2022. In lijn met de hierboven genoemde Kamerbrief van 13 juni 2022 moet de Regeling zorgverzekering dus nog zodanig worden gewijzigd, dat de geldigheidsduur van de aanspraak op paramedische Covid-19 herstelzorg met nog een jaar, tot 1 augustus 2023, wordt verlengd.

Paramedische zorg kan ook geleverd worden door paramedici die werken in een instelling voor medisch-specialistische zorg (een ziekenhuis, zbc, etc.). Het kan daarbij gaan om paramedische zorg als onderdeel van een tweedelijns behandeling (met een dbc-zorgtraject), of om een eerstelijns paramedische behandeling in (of buiten) het ziekenhuis. De Covid-19 herstelzorg prestaties hebben uitsluitend betrekking op deze laatste categorie, dus op eerstelijns paramedische behandelingen die door een ergotherapeut of diëtist in (of buiten) het ziekenhuis worden geleverd. Om deze paramedische zorg eenvoudig declareerbaar te maken voor ziekenhuizen, zijn de paramedische prestaties ook opgenomen in de standaard tabellen van de medisch-specialistische zorg.

Zorgverzekeraars hebben de NZa verzocht om specifiek voor ergotherapie en diëtiek (verlengde) COVID-19 herstelzorg prestaties vast te stellen die gebruikt kunnen worden door instellingen voor medisch specialistische zorg. Dankzij deze prestaties kunnen zorgverzekeraars inzicht krijgen in welke paramedische zorg wel en welke niet onder de aanspraak van de basisverzekering vallen. Voor de andere vormen van paramedische zorg is het niet nodig om dit via aparte (Covid-19 herstelzorg) prestaties te regelen, omdat dit inzicht door zorgverzekeraars wordt verkregen via de door de zorgaanbieder vastgelegde diagnose-informatie.

Deze tariefbeschikking heeft een afgebakende geldigheidsduur tot 1 augustus 2023. Op 1 augustus 2023 eindigt de geldigheid van deze beschikking van rechtswege, dus zonder dat intrekking van deze beschikking is vereist.

Naar boven