Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart Aanleveren wachttijden via Zorgbeeldportaal en aanleveren gegevens zorgvraagtypering

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Deze brief is in juni 2022 gemaild naar ggz-zorgaanbieders.

Geachte heer/mevrouw,

Vanaf 1 oktober 2022 levert u uw wachttijdinformatie aan via het Zorgbeeldportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit. Momenteel verloopt deze aanlevering nog via Vektis. Daarnaast vragen wij u om vanaf juli 2022 twee keer per jaar gegevens over de zorgvraagtypering bij ons aan te leveren. Voor beide gegevensaanleveringen heeft u een account nodig. In deze brief vragen we u om enkele gegevens waarmee u in een keer toegang tot beide accounts krijgt. Zo voorkomen we dat u twee aparte aanvragen voor een account moet doen. Zorg ervoor dat de gegevens uiterlijk 1 september bij ons binnen zijn. Alleen zo kunnen we zorgen voor tijdige toegang tot uw accounts. Ook ontvangt u dan op tijd de handleidingen met instructies voor de aanleveringen.

De wijzigingen in de gegevensaanleveringen ggz in het kort samengevat:

Aanleveren zorgvraagtypering

Vanaf juli 2022 registreert u zich om gegevens over de zorgvraagtypering aan de NZa aan te leveren. Per oktober 2022 levert u voor het eerst gegevens bij ons aan. We gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de zorgvraagtypering blijft aansluiten op uw dagelijkse zorgpraktijk. Over de precieze werking van het aanleveren ontvangt u nog een handleiding met instructies.

Wachttijden via Zorgbeeldportaal

Vanaf 1 oktober 2022 levert u maandelijks wachttijden aan via het Zorgbeeldportaal. Heeft uw organisatie meer dan 10 zorgverleners, dan levert u ook het aantal wachtenden aan. In Zorgbeeld verzamelen wij al de wachttijden van medisch-specialistische zorg en casemanagement dementie. Daar komen nu de wachttijden in de ggz bij. Zo ontstaat sneller inzicht in actuele wachttijden. Dat is nodig voor een goed toezicht op de toegankelijkheid van zorg. In onze monitors Toegankelijkheid van zorg schetsen we hier maandelijks een beeld van. Partijen in de ggz kunnen deze data gebruiken om knelpunten in de toegang effectiever aan te pakken. Vektis blijft de factsheets en kwartaalrapportages maken op basis van de informatie in Zorgbeeld.

Aanmelden testpanel

Aanvulling op 19/7/22: 'Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor het testpanel.'

Wilt u helpen om de overgang naar het Zorgbeeldportaal zo makkelijk mogelijk te maken? Meld u dan aan voor ons testpanel. U krijgt dan als eerste toegang tot het portaal om te testen met wachttijdinformatie aanleveren. Aanmelden kan via info@nza.nl o.v.v. 'Contactpersonen Zorgbeeldportaal ggz testpanel'.

Aanvragen accounts

Aanpassing op 2/3/23: Gebruik voor de aanvraag het formulier 'Accountaanvraag Zorgbeeldportaal'.

In het format vermeldt u de volgende gegevens:

  • De naam van uw zorginstelling of vrijgevestigde praktijk.

  • Namen van de contactpersonen.

  • E-mailadressen van de contactpersonen.

  • AGB-code(s) van uw instelling of praktijk.

  • Het KVK-nummer en KVK-vestigingsnummer(s) van uw instelling of praktijk.

  • Of er een account nodig is voor het zorgbeeldportaal, zorgvraagtypering of beide.

Vergeet niet om uw (adres)gegevens te controleren in het Handelsregister. Heeft u nog geen KVK-vestigingsnummer? Schrijf uw instelling dan in bij de Kamer van Koophandel. Alle zorginstellingen moeten ingeschreven staan in het Handelsregister.

Elke opgegeven contactpersoon ontvangt na verwerking van de aanmelding vanaf 1 september 2022 een e-mail met inloginstructies en de handleiding.

Wij staan voor u klaar

We doen ons best om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij de gegevensaanleveringen. Via onze website en de nieuwsbrief voor de ggz houden wij u regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen. Raadpleeg bij vragen ook de meest gestelde vragen op onze website. Staat uw vraag er niet bij? Ons Informatie- en Contactcentrum is bereikbaar via WhatsApp op telefoonnummer (088) - 770 87 70.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

Naar boven