Onderwerp: Bezoek-historie

Versoepelingen NZa-regels tijdens corona in 2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Structurele wijzigingen 2021

De regels die structureel zijn gewijzigd (als gevolg van Corona), leest u terug in het Document Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ21b.

De volgende versoepelingen zijn van tijdelijke aard en gelden van 1 maart 2020 tot nader order:

 • Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (192849) art. 28 lid 2 sub g NR

 • ICC en medebehandeling op afstand (190009 en 190017) art. 24 lid 19 en 20 NR

 • Gestructureerd landelijk pediatrisch follow-up protocol van PICU populatie op afstand (190029) art. 24 lid 23 NR

 • Analyse behandeladvies en/of behandeling elders opgesteld en/of uitgevoerd, in het kader van een second opinion (190022) art. 24 lid 21 NR
  Nb. Een second opinion mag via een consult op afstand uitgevoerd worden (dus via een belconsult, schriftelijk consult of screen-to-screen consult). Een second opinion via een screen-to-screen consult is vanaf 2021 structureel toegestaan.

 • Polikliniekbezoek in de thuissituatie (190007, 190008, 190013, 190060) art. 24 lid 1 NR
  Nb. Per 2021 is de thuissituatie opgenomen in de regelgeving als locatie, welke overeengekomen dient te worden tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Deze bepaling blijft versoepeld tot nader order, waardoor een polikliniekbezoek in de thuissituatie ook geregistreerd mag worden zonder overeenkomst.

 • De zorgactiviteiten voor verpleging (190030, 190090, 231901, 190091, 190296, 190021, 190200, 190218, 194804, 231902, 190157 en 190158) mag u registreren als de verpleging niet plaatsvindt op een voor verpleging ingerichte afdeling. Art. 24 lid 25 t/m 29 en artikel 29 lid 3 sub l NR.

 • Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067) NR art. 24 lid 15
  Nb. De beroepsbeoefenaar hoeft geen lid te zijn van het team palliatieve zorg, maar kan werken onder supervisie van een poortspecialist die wel lid is van het team.

 • Aanvulling februari en maart 2021: Tot 01-05-2021 is het toegestaan om in plaats van de 190164 (belconsult ter vervanging van een eerste polikliniekbezoek) of 190167 (schriftelijk consult ter vervanging van een eerste polikliniekbezoek) een eerste polikliniekbezoek te registreren (190060), indien het subtraject geopend is in 2020.
  Wanneer u in deze situatie een belconsult (190162) of schriftelijk consult (190163) vastlegt, dan bestaat de kans dat er een lichter/goedkoper dbc-zorgproduct wordt afgeleid. Met deze registratiewijze gaan wij coulant om.

 • Aanvulling april 2021: Gestructureerd landelijk neonataal follow-up protocol van NICU populatie (190049) art. 24 lid 22 NR
  Vanaf 24 februari 2021 is het tijdelijk toegestaan om het gestructureerd landelijk neonataal follow-up protocol van NICU populatie (190049) op afstand uit te voeren. Deze versoepeling geldt (in tegenstelling tot de andere versoepelingen) met terugwerkende kracht dus vanaf 24 februari 2021.

Naar boven