Onderwerp: Bezoek-historie

Versoepelingen NZa-regels tijdens corona in 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Alle tijdelijke versoepelingen in 2020

 • Zorgactiviteitentabel (bijlage 3, NR)
  De zorgactiviteit voor een consult van de partner bij een gezamenlijk polikliniekbezoek bij een zorgvraag infertiliteit (190068) mag u registreren indien het consult op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.

 • Artikel 24, lid 1, NR
  U mag een polikliniekbezoek (190007; 190008; 190013; 190060) registreren als het consult in de thuissituatie plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.

 • Artikel 24, lid 2 & artikel 29, lid 3 sub c, NR
  Een eerste polikliniekbezoek (190007; 190060; 234003) mag u registreren als een eerste consult met de patiënt of vertegenwoordiger van de patiënt telefonisch of schriftelijk plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.
  Wanneer u in deze situatie een belconsult (190162) of schriftelijk consult (190163) vastlegt, dan bestaat de kans dat er een lichter/goedkoper dbc-zorgproduct wordt afgeleid. Met deze registratiewijze gaan wij coulant om. Dit geldt ook wanneer u een herhaalconsult op afstand als een fysiek herhaalpolikliniekbezoek registreert.

 • Artikel 24, lid 15, NR
  Een consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067) mag u registreren als het consult op afstand plaatsvindt. Ook mag u de 190067 registeren indien het consult plaatsvindt tussen patiënt en beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert die geen deel uitmaakt van het team palliatieve zorg. Hierbij geldt als voorwaarde dat de beroepsbeoefenaar in kwestie werkt onder supervisie van een poortspecialist die wel lid is van het team palliatieve zorg. Klik hier en hier voor meer informatie.

 • Artikel 24, lid 16, NR
  Een multidisciplinair consult (190010) mag u registreren als het consult op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.

 • Artikel 24, lid 25 t/m 29 & artikel 29, lid 3 sub k, NR
  De zorgactiviteiten voor verpleging (190030, 190090, 231901, 190091, 190296, 190021, 190200, 190218, 194804, 231902, 190157 en 190158) mag u registreren als de verpleging niet plaatsvindt op een voor verpleging ingerichte afdeling. Klik hier voor meer informatie.

 • Artikel 24, lid 39 & lid 40 NR
  De zorgactiviteiten voor behandelsessie FIT (193140) en PEP (193141) in het kader van hartrevalidatie mag u registreren als de start- en/of eindsessie op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.

 • Artikel 24 lid 54 NR
  De zorgactiviteiten voor 'post-transplantatietraject' na stamceltransplantatie (192079, 192080, 192087 en 192098) mag u registreren indien de nazorg op afstand geleverd wordt. Klik hier voor meer informatie.

 • Artikel 24, lid 79 NR
  Een intake face-to-face contact – medische psychologie (194162) mag u registreren als de intake op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.

 • Artikel 28, lid 2 sub g & h, NR
  Een voortgezette optometrische behandeling per bezoek (192849) en standaard vervolg orthoptisch onderzoek (039814) mag u registreren als het consult op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.

 • Artikel 29 lid 3 sub c NR
  De voorwaarde 'inclusief een uitgebreid onderzoek' bij een consult kaakchirurgie (234003) geldt niet indien er sprake is van een herhaalconsult op afstand voor dezelfde zorgvraag. Klik hier voor meer informatie. Nb. Deze versoepeling geldt tot 31 december 2020. Per 1 januari 2021 zijn er nieuwe consultprestaties voor kaakchirurgie beschikbaar, overigens niet als gevolg van corona-versoepelingen.

Naar boven