Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 10 oktober 2017
Publicatiedatum:01-11-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassing beleidsregel budgettair kader Wlz 2017 (BR/REG-1714f) en beleidsregel experiment persoonsvervolgende inkoop 2017 (BR/REG-17159a) en 2018 (BR/REG-18134a)
De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel budgettair kader 2017 met kenmerk BR/REG-17141f, de verdeling budgettair kader Wlz 2017, waarin de €50 miljoen is toegevoegd, de Beleidsregel experiment persoonsvolgende inkoop 2017 met kenmerk BR/REG-17159a en de Beleidsregel experiment persoonsvolgende inkoop 2018 met kenmerk BR/REG-18134a vast te stellen.

Contractafspraken integrale bekostiging geboortezorg 2017
De Raad van Bestuur besluit het overzichtsrapport "Contractafspraken integrale bekostiging geboortezorg 2017" vast te stellen.

Naar boven